Stil på nätet

Mode för kvinnor och män

Fem saker du kan göra idag för att din butik ska bli lite säkrare

Fem saker du kan göra idag för att din butik ska bli lite säkrare

Är du verksam inom en utsatt bransch? Arbetar din personal ensamma ibland, och ligger butikens entré direkt mot gatan? Det finns ett antal faktorer som kan göra en butik lite osäkrare att arbeta i. Man bör erkänna att det alltid finns en risk för rån och överfall, så att man kan vidta lämpliga åtgärder om något väl skulle ske. 

De allra flesta tar den här frågan på stort allvar, oavsett om säljer tobak, guld eller snabbmat. Risken för rån och överfall finns alltid, och enligt BRÅ skedde över 800 butiksrån under 2016. Hur siffrorna ser ut nu framgår inte, men det kanske inte finns skäl att anta att antalet varken skulle ha gått nedåt eller uppåt. 

Så vad kan man egentligen göra? Ett överfallslarm, en plan och regelbundna övningar med personalen är något som många butiksägare har tagit tag i. I den här texten pratar vi om dessa saker – och mer. 

Skaffa ett överfallslarm

Som nämnt i inledningen kan en del butiker vara i större behov av ett överfallslarm än andra. Den som säljer dyra och mindre föremål, med en entré nära gatan, är inte sällan i störst behov av detta. Om personalen dessutom ibland arbetar ensamma i butiken, är ett överfallslarm nästan ett måste. 

Går man till en av de stora operatörerna på marknaden kan man normalt kombinera detta med andra larm. Till exempel kan paketpriser ges om ett överfallslarm köps i kombination med ett inbrotts- och brandlarm, exempelvis. 

Skydda dig mot interna stölder

Som butiksägare behöver man ibland ta in extra personal med kort varsel. Så kan till exempel vara fallet under november och december, då flera shoppinghögtider infaller. Den starkaste åtgärden mot detta är kanske att inte förhasta anställningsprocessen. Låt det ta sin tid, och intervjua personerna ordentligt – eller ta hjälp av en firma som kan göra det åt dig. 

Håll koll på tekniken

När det är rusning i butiken, finns det tillfälle för bedragare att slå till. Ibland kan det ske genom att man manipulerar betalningsterminaler och annan teknisk utrustning. Inspektera noga den utrustning som möjligen skulle kunna mixtras med. Saknas det några skruvar, finns etiketter eller kabeldragning eller andra saker som skulle kunna tyda på att en bedragare har varit framme?

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Stil på nätet

Tema av Anders Norén